hubert-de-groot-facilitator

Inhoud, proces en resultaat in beeld

Gebruik de kracht van het faciliteren èn het visualiseren. Werk met energie en vanuit kracht gezamenlijk en doelgericht aan het groter geheel.

Ondersteuning nodig bij de uitvoering? Leren om het zelf professioneel te doen? Vragen? Bel of mail mij!

CONTACT

De kracht van faciliteren en visualiseren

Met faciliteren wordt betekenis gegeven aan zaken die er toe doen. In energieke interactie worden ervaring, kennis, inzichten en belangen verbonden. Werken met werkelijkheden en werken aan de noodzakelijke veranderingen. De onafhankelijke facilitator staat neutraal ten opzichte van de inhoud en de deelnemers.

Vanuit het hier en nu toewerken en realiseren van het gezamenlijke toekomstbeeld: de Big Picture. De gewenste toekomst visualiseren, elkaar betrekken, verbinden en versterken, inzichten, intelligentie en creativiteit benutten, uitvoeren van de acties tot een gezamenlijk behaald resultaat. Praatjes en plaatjes worden door mensen aan elkaar gekoppeld

AANBOD

hubert-de-groot-facilitator-verslaglegging

Facilitator

Als facilitator sta ik neutraal ten opzichte van de inhoud en de deelnemers. Ik ondersteun je bij het proces en de weg naar de gewenste doelen en resultaten. Jij kunt hierdoor zelf actief en vrij aan de inhoud en het proces deelnemen. Met passende werkvormen wordt het proces vorm gegeven. LEES VERDER

visual-facilitator-hubert-de-groot

Visual facilitator

Beelden en metaforen hebben impact. Een plaatje maakt vaak snel en duidelijk zaken zichtbaar, de juiste woorden hierbij versterken het gehele beeld. De combinatie van faciliteren en visualiseren versterken de interactie. Deelnemers zien de Big Picture, hetgeen het groepsgeheugen en het gezamenlijk resultaat verbindt en versterkt. LEES VERDER

hubert-de-groot-moderator

Procesbegeleider

Als gespreksleider leid ik energiek en sfeervol het gesprek, de (panel)discussie of een conferentie in goede banen, stel de vragen aan de deelnemers en betrek het publiek energierijk en betrokken in de dialoog of de discussie. In mijn regierol bewaak ik de kaders en grijp ik actief in om de dialoog en de discussie te optimaliseren.

LEES VERDER

Leren faciliteren en visualiseren

Leren, doen en overbrengen. Zo heb ik deze expertise ook opgebouwd. Wil je ook zelf kunnen faciliteren? Wil je ook zelf visueel kunnen werken? Ik kan je hierin trainen en coachen. LEES VERDER